Helburuak – Objetivos

Crear un etorno afectivo donde sentirse cómodo y protegido

Canalizar y gestionar las emociones

Estimular y acompañar al niñ@

Favorecer y orientar en un desarrollo equilibrado y armónico

Facilitar la consolidación de la propia identidad

Acompañar el crecimiento y el desarrollo psicomotor

Orientar al niñ@ en el proceso de maduración biológica

Ofrecer un espacio donde el niñ@ se expresa con libertad

Autoconfianza y autoestima

 

Gune afektiboa sortu non eroso eta ziur sentitu

Emozioak bideratu eta gestionatu

Haurra lagundu eta estimulatu

Garapen orekatu eta armonikoan orientatu

Identitatearen sorrera sustatu

Eboluzio psikomotorea eta hazkuntza biologikoa bultzatu

Lagundu eta gidatu haurraren heldutasunaren prozesuan

Askatasunez espresatzeko gunea sortu

Autokonfidantza eta autoestimua

Gurasoen iritzia